To wielokierunkowe działania społeczno – rozwojowe oparte na chrześcijańskich wartościach na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, oraz młodzieży wybranego rejonu miasta.

plakat oryginal